หลุดฉาวน้องปรางจากกลุุ่มลับเฟสบุ๊ค สาธิตการใช้จู๋ปลอมแบบสั่น

878