มัดเชือกแบบนี้เขาเรียกว่าเงื่อนกระดองเต่าใช่ไหม

990