ขายตัวแบบไม่เห็นหน้า ยื่นหีไปตังมา เย็ดเสร็จก็จากไป คล้ายขายตัวแบบต่ำ

764